Ett tryggare liv
Behandlingshemmet Ekeborg har funnits i nuvarande omfattning sedan 1993 och tar emot flickor och pojkar mellan 13 och 19 år som har problem med kriminalitet. missbruk, övergrepp, relationer, skola och familj. Detta flexibla och starkt kompetensinriktade behandlingshem får anses som ett av Sveriges bästa när det gäller att uppnå goda resultat.
– Vår målsättning är att tillgodose ungdomarnas behov av trygghet och struktur, skapa förutsättningar för en god framtid och ett eget liv, arbeta med ett humant synsätt med hög integritet och respekt för varje individ och varandra, samt att tillhandahålla verktygen för att varje elev som vistas på Ekeborg ska nå ett så gott behandlingsresultat som möjligt, säger föreståndaren och delägaren Lars Wallin. Tillsammans med sitt kompetenta team har han skapat en hemliknande miljö i en trygg omgivning med djur och natur inpå knuten.
Alla anställda har en lång och bred erfarenhet av arbete med ungdomar som har problem i olika relationer. De genomgår dessutom kontinuerlig kompetensutveckling i form av intern och extern handledning, föreläsningar, samtalsmetodik och kommunikation. Ekeborg har en lång och rik erfarenhet av tonåringar som har problem i sina relationer.
– Grundidén som genomsyrar hela vår verksamhet är att hjälpa och stödja deras självkänsla och tillit, och därmed bana väg för en positiv förändring. Här görs individuella behandlingsplaner med kontinuerlig uppföljning och revidering mot uppställda mål, säger Lars. Vi erbjuder helhet och kompetens mot en trygg social grund att gå vidare på. Vi är duktiga på det, och våra behandlingsresultat är imponerande – hela 70 procent blir fullt rehabiliterade.

På Ekeborg jobbas med daglig sysselsättning, skola eller arbete. Man har ett mycket nära och fungerande samarbete med lärare, lokala företagare med flera, samt naturligtvis även med föräldrar och anhöriga som tar en aktiv del i behandlingen. Samma regler och målsättningar som tillämpas på Ekeborg gäller även i hemmet vid besök där. Ekeborg förfogar även över sex behandlings/utslussningslägenheter, som är en viktig del i återanpassningen till ett eget liv för att bibehålla den trygghet som byggs upp under vistelsen.
Här finns även ett väl fungerande system för belöningseffekter. Ekeborg är noga med att alla som vistas här ska ha en meningsfull fritid och därför kan många olika aktiviteter erbjudas, dels det som kommunen erbjuder i form av exempelvis simning, bibliotek och föreningsliv, samt olika aktiviteter som Ekeborg fixar såsom resor till Liseberg, fjällen, styrketräning, restaurangbesök, bio med mera.

En vistelse på Ekeborg blir meningsfull och skapande tack vare deras väl utarbetade vision med tydliga mål, som hjälper ungdomar att uppnå social helhet och kompetens, samt känna trygghet och förtroende.

Ekeborgs Behandlingshem

Bransch:
Hälsa

Telefon: 0470-66803
Fax: 0470-66853

Hemsida:
www.ekeborg.se

Adress:
Ekeborgs Behandlingshem
Öjabyvägen 88
35250 Växjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN